Adroddiad NRPF

Cynorthwyo dioddefwyr trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd nad oes ganddynt fynediad at arian cyhoeddus

Mae Hyb ACE Cymru wedi comisiynu’r adroddiad annibynnol hwn, i gynorthwyo datblygiad cronfa yng Nghymru sy’n darparu cymorth ariannol i’r rheini sy’n ddioddefwyr trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd (SGBV) ac nad oes ganddynt unrhyw hawl i arian cyhoeddus.

Lawrlwytho'r adroddiad Agor yn Porwr

Adroddiad NRPF - Poster

Mae Hyb ACE Cymru wedi comisiynu’r adroddiad annibynnol hwn, i gynorthwyo datblygiad cronfa yng Nghymru sy’n darparu cymorth ariannol i’r rheini sy’n ddioddefwyr trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd (SGBV) ac nad oes ganddynt unrhyw hawl i arian cyhoeddus.

Lawrlwytho'r Poster Agor yn Porwr