Adnoddau

Cymru sy’n Ystyriol o Drawma

Cymru sy’n Ystyriol o Drawma: Ymagwedd Gymdeithasol at Ddeall, Atal a Chefnogi Effeithiau Trawma ac Adfyd

Lawrlwytho'r adroddiad Agor yn y porwr

Fframwaith Drawma: Dogfen Hygyrch

Cymru sy’n Ystyriol o Drawma: Mae crynodeb cymunedol o Fframwaith Cymru sy’n Ystyriol o Drawma yn cefnogi gweithrediad Fframwaith Cymru sy’n Ystyriol o Drawma ac yn sicrhau ei fod yn bodloni’r holl safonau gofynnol o ran hygyrchedd.

Gweld a lawrlwytho'r ddogfen hygyrch Gweld a Lawrlwytho'r Ieithoedd Ychwanegol

Ymateb i'r Ymgynghoriad

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r ymatebion a dderbyniwyd i’r ddogfen ymgynghori ‘Cymru sy’n Ystyriol o Drawma: Dull Cymdeithasol o Ddeall, Atal a Chefnogi Effeithiau Trawma ac Adfyd’ a gynhyrchwyd gan Hyb ACE Cymru a Straen Trawmatig Cymru.

Lawrlwytho'r adroddiad Agor yn y porwr

Adroddiad NRPF

Mae Hyb ACE Cymru wedi comisiynu’r adroddiad annibynnol hwn, i gynorthwyo datblygiad cronfa yng Nghymru sy’n darparu cymorth ariannol i’r rheini sy’n ddioddefwyr trais rhywiol a thrais ar sail rhywedd (SGBV) ac nad oes ganddynt unrhyw hawl i arian cyhoeddus.

Gweld a llwytho adnoddau NRPF

Fframwaith Drawma: Animeiddiad

Mae Cymru sy’n Ystyriol o Drawma yn falch o lansio animeiddiad, sy’n dod â Fframwaith: Cymru Sy’n Ystyriol o Drawma yn fyw Agwedd Gymdeithasol at Ddeall, Atal a Chefnogi Effeithiau Trawma ac Adfyd, ar gyfer cynulleidfa ehangach.

Gwyliwch yr Animeiddiad